Termeni și condiții

Bine ați venit la ausnt!

Acești termeni și condiții descriu regulile și regulamentele de utilizare a site-ului ausnt, situat la ausnt.

Prin accesarea acestui site web, presupunem că acceptați acești termeni și condiții. Nu continuați să utilizați ausnt dacă nu sunteți de acord să acceptați toți termenii și condițiile menționate pe această pagină.

Următoarea terminologie se aplică acestor Termeni și Condiții, Declarației de confidențialitate și Avizului de renunțare și tuturor Acordurilor: “Client”, “Dumneavoastră” și “Dumneavoastră” se referă la dumneavoastră, persoana care accesează acest site și care se conformează termenilor și condițiilor Companiei. “Compania”, “Noi”, “Compania”, “Noi”, “Compania noastră” și “Noi”, se referă la Compania noastră. “Partea”, “Părțile”, “Părțile” sau “Noi”, se referă atât la Client, cât și la noi înșine. Toți termenii se referă la oferirea, acceptarea și luarea în considerare a plății necesare pentru a întreprinde procesul de asistență din partea noastră către Client în modul cel mai adecvat în scopul expres de a satisface nevoile Clientului în ceea ce privește furnizarea serviciilor declarate ale Companiei, în conformitate cu și sub rezerva legislației în vigoare din Țările de Jos. Orice utilizare a terminologiei de mai sus sau a altor cuvinte la singular, plural, majusculă și/sau el/ea sau ei, sunt considerate ca fiind interschimbabile și, prin urmare, ca referindu-se la același lucru.

Cookie-uri
Noi folosim utilizarea de cookie-uri. Prin accesarea ausnt, ați fost de acord cu utilizarea cookie-urilor în acord cu Politica de confidențialitate a ausnt.

Majoritatea site-urilor interactive folosesc cookie-uri pentru a ne permite să recuperăm detaliile utilizatorului la fiecare vizită. Cookie-urile sunt folosite de site-ul nostru pentru a permite funcționalitatea anumitor zone, pentru a ușura activitatea persoanelor care vizitează site-ul nostru. Unii dintre partenerii noștri afiliați/publicitari pot utiliza, de asemenea, cookie-uri.

Licență
Cu excepția cazului în care se specifică altfel, ausnt și/sau licențiatorii săi dețin drepturile de proprietate intelectuală pentru toate materialele de pe ausnt. Toate drepturile de proprietate intelectuală sunt rezervate. Puteți accesa acest lucru de pe ausnt pentru uz personal, sub rezerva restricțiilor stabilite în acești termeni și condiții.

Nu trebuie să:

republicați materialul din ausnt
Să vindeți, închiriați sau să sublicențiați materiale din ausnt
Să reproduceți, să duplicați sau să copiați materialul din ausnt
Redistribuiți conținutul din ausnt
Prezentul acord începe la data prezentului document. Termenii și condițiile noastre au fost create cu ajutorul modelului de Termeni și condiții.

Unele părți ale acestui site web oferă utilizatorilor posibilitatea de a posta și de a face schimb de opinii și informații în anumite zone ale site-ului web. ausnt nu filtrează, nu editează, nu publică și nu revizuiește comentariile înainte de prezența lor pe site. Comentariile nu reflectă punctele de vedere și opiniile ausnt,ale agenților și/sau afiliaților săi. Comentariile reflectă punctele de vedere și opiniile persoanei care le postează. În măsura permisă de legile aplicabile, ausnt nu va fi răspunzătoare pentru Comentarii sau pentru orice răspundere, daune sau cheltuieli cauzate și/sau suferite ca urmare a utilizării și/sau publicării și/sau apariției Comentariilor pe acest site.

ausnt își rezervă dreptul de a monitoriza toate Comentariile și de a elimina orice Comentariu care poate fi considerat nepotrivit, ofensator sau care cauzează încălcarea acestor Termeni și Condiții.

Garantați și declarați că:

Aveți dreptul de a posta Comentariile pe site-ul nostru web și aveți toate licențele și consimțămintele necesare pentru a face acest lucru;
Comentariile nu încalcă niciun drept de proprietate intelectuală, inclusiv, dar fără a se limita la drepturi de autor, brevete sau mărci comerciale ale unei terțe părți;
Comentariile nu conțin materiale defăimătoare, calomnioase, jignitoare, indecente sau ilegale care reprezintă o încălcare a vieții private.
Comentariile nu vor fi folosite pentru a solicita sau promova afaceri sau obiceiuri sau pentru a prezenta activități comerciale sau activități ilegale.
Prin prezenta, îi acordați lui ausnt o licență neexclusivă de a utiliza, reproduce, edita și autoriza pe alții să utilizeze, reproducă și editeze oricare dintre comentariile dvs. în orice formă, format sau suport.

Hyperlinking către conținutul nostru
Următoarele organizații se pot conecta la site-ul nostru web fără aprobare prealabilă scrisă:

Agenții guvernamentale;
Motoare de căutare;
Organizații de știri;
Distribuitorii de anuare online pot avea un link către site-ul nostru web în același mod în care au un hyperlink către site-urile web ale altor întreprinderi listate; și
Întreprinderile acreditate la nivel de sistem, cu excepția organizațiilor non-profit, a centrelor comerciale de caritate și a grupurilor de strângere de fonduri de caritate, care nu se pot conecta prin hyperlink la site-ul nostru web.
Aceste organizații pot avea un link către pagina noastră principală, către publicații sau către alte informații de pe site-ul web, atât timp cât link-ul: (a) nu este în niciun fel înșelătoare; (b) nu implică în mod fals sponsorizarea, aprobarea sau aprobarea părții care face legătura și a produselor și/sau serviciilor sale; și (c) se încadrează în contextul site-ului părții care face legătura.

Este posibil să luăm în considerare și să aprobăm alte solicitări de linkuri din partea următoarelor tipuri de organizații:

surse de informații de consum și/sau de afaceri cunoscute în mod obișnuit;
site-uri ale comunității dot.com;
asociații sau alte grupuri care reprezintă organizații de caritate;
distribuitori de directoare online;
portaluri de internet;
firme de contabilitate, de avocatură și de consultanță; și
instituții de învățământ și asociații comerciale.
Vom aproba cererile de linkuri din partea acestor organizații dacă decidem că: (a) link-ul nu ne-ar face să dăm o imagine nefavorabilă nouă sau întreprinderilor noastre acreditate; (b) organizația nu are niciun istoric negativ cu noi; (c) beneficiul pe care îl avem de pe urma vizibilității hyperlink-ului compensează absența ausnt; și (d) link-ul se află în contextul unor informații de resurse generale.

Aceste organizații pot avea un link către pagina noastră de pornire atâta timp cât link-ul: (a) nu este în niciun fel înșelătoare; (b) nu implică în mod fals sponsorizarea, aprobarea sau aprobarea părții care face legătura și a produselor sau serviciilor sale; și (c) se încadrează în contextul site-ului părții care face legătura.

În cazul în care sunteți una dintre organizațiile enumerate la punctul 2 de mai sus și sunteți interesat să creați un link către site-ul nostru, trebuie să ne informați prin trimiterea unui e-mail la ausnt. Vă rugăm să includeți numele dumneavoastră, numele organizației dumneavoastră, informațiile de contact, precum și URL-ul site-ului dumneavoastră, o listă a tuturor URL-urilor de la care intenționați să vă conectați la site-ul nostru și o listă a URL-urilor de pe site-ul nostru către care doriți să vă conectați. Așteptați 2-3 săptămâni pentru un răspuns.

Organizațiile aprobate pot crea hyperlink-uri către site-ul nostru web după cum urmează:

Prin utilizarea denumirii noastre corporative; sau
prin utilizarea localizatorului uniform de resurse la care se face legătura; sau
Prin utilizarea oricărei alte descrieri a site-ului nostru web la care se face legătura, care are sens în contextul și formatul conținutului de pe site-ul părții care face legătura.
Nu va fi permisă nicio utilizare a logo-ului ausnt sau a altor elemente artistice pentru crearea de link-uri în absența unui acord de licență de marcă comercială.

iFrames
Fără aprobare prealabilă și permisiune scrisă, nu aveți voie să creați cadre în jurul paginilor noastre web care să modifice în vreun fel prezentarea vizuală sau aspectul site-ului nostru web.

Răspunderea pentru conținut
Nu vom fi trași la răspundere pentru niciun conținut care apare pe Website-ul dumneavoastră. Sunteți de acord să ne protejați și să ne apărați împotriva tuturor reclamațiilor care se ridică pe Website-ul dumneavoastră. Nu trebuie să apară niciun link(uri) pe niciun site web care poate fi interpretat ca fiind defăimător, obscen sau criminal, sau care încalcă, încalcă în alt mod sau preconizează încălcarea sau alte încălcări ale drepturilor unor terțe părți.

Confidențialitatea dumneavoastră
Vă rugăm să citiți Politica de confidențialitate

Rezervarea drepturilor
Ne rezervăm dreptul de a vă solicita să eliminați toate linkurile sau orice link anume către site-ul nostru web. Sunteți de acord să eliminați imediat toate linkurile către site-ul nostru web la cerere. Ne rezervăm, de asemenea, dreptul de a modifica în orice moment acești termeni și condiții și politica de creare de linkuri. Prin conectarea continuă la site-ul nostru web, sunteți de acord să vă supuneți și să respectați acești termeni și condiții de conectare.

Eliminarea legăturilor de pe site-ul nostru web
În cazul în care găsiți pe site-ul nostru web un link care este ofensator din orice motiv, sunteți liber să ne contactați și să ne informați în orice moment. Vom lua în considerare cererile de eliminare a linkurilor, dar nu suntem obligați să facem acest lucru sau să vă răspundem direct.

Nu ne asigurăm că informațiile de pe acest site web sunt corecte, nu garantăm că sunt complete sau exacte; nici nu promitem să ne asigurăm că site-ul web rămâne disponibil sau că materialul de pe site-ul web este actualizat.

Exonerare de răspundere
În măsura maximă permisă de legislația aplicabilă, excludem toate declarațiile, garanțiile și condițiile referitoare la site-ul nostru web și la utilizarea acestuia. Nimic din această clauză de renunțare nu va:

limita sau exclude răspunderea noastră sau a dvs. pentru deces sau vătămare corporală;
nu va limita sau exclude răspunderea noastră sau a dumneavoastră pentru fraudă sau fals în declarații frauduloase;
nu va limita niciuna dintre responsabilitățile noastre sau ale dvs. în orice mod care nu este permis de legislația aplicabilă; sau
nu va exclude niciuna dintre responsabilitățile noastre sau ale dumneavoastră care nu pot fi excluse în temeiul legislației aplicabile.
Limitările și interdicțiile de răspundere stabilite în această secțiune și în alte părți ale acestei declinări de răspundere: (a) fac obiectul paragrafului precedent; și (b) reglementează toate responsabilitățile care decurg din această declinare de răspundere, inclusiv responsabilitățile care decurg din contract, din răspundere civilă delictuală și pentru încălcarea obligațiilor legale.

Atâta timp cât site-ul web și informațiile și serviciile de pe site-ul web sunt furnizate gratuit, nu vom fi răspunzători pentru nicio pierdere sau daună de orice natură.